Meldungen

­German funding programmes for scholars at risk and a list of institutional contacts

Німецькі програми фінансування для дослідників,
які опинилися в небезпеці,
та список інституційних контактів

The Association of German Art Historians stands in solidarity with the people in Ukraine who are suffering from the war. Our thoughts are with our colleagues living and working in Ukraine. In view of the current situation, we would like to draw the attention of our colleagues in Ukraine to the fact that funding institutions such as the Alexander von Humboldt Foundation now also allow Ukrainian researchers to apply for scholars at risk programmes.

Асоціація німецьких мистецтвознавців висловлює солідарність населенню України, яке страждає від війни. Наші думки з нашими колегами, які живуть і працюють в Україні. З огляду на теперішню ситуацію, ми хотіли б звернути увагу наших колег в Україні на те, що установи, такі як Фонд Александра фон Гумбольдта, тепер також дозволяють українським дослідникам, які опинилися в небезпеці, подавати заявки на програми.

 

German funding programmes for scholars at risk
Німецькі програми фінансування для науковців, які опинилися в небезпеці

Information on current programmes to support scholars at risk can be found on the following websites:
нформацію про поточні програми для підтримки дослідників, які опинилися в небезпеці, можна знайти на таких веб-сайтах:

For further information on these programmes please contact the funding institutions. In addition to the programmes listed here for academics from universities and research institutes, there are also specific programmes for art historians at museums, for example an offer by the Ernst von Siemens Art Foundation.
Для отримання додаткової інформації про ці програми, будь ласка, зверніться до фондових установ. На додаток до перерахованих тут програм для вчених з університетів і науково-дослідних інститутів, існують також спеціальні програми для істориків мистецтва в музеях, наприклад, пропозиція Мистецького фонду Ернста фон Сіменса.

 

Institutes of art history that are prepared to host scholars at risk
Інститути історії мистецтва, які готові приймати дослідників, що опинилися в небезпеці

As it is usually necessary to have contact with a German university in order to apply for support, we provide a list of institutes of art history that are prepared to host scholars at risk as academic guests. This list is updated on an ongoing basis.

Зазвичай, для того щоб подати заявку на підтримку, необхідно зв’язатися з німецьким університетом. ми подаємо перелік інститутів історії мистецтва, які готові прийняти дослідників, що опинилися в небезпеці, як академічних гостей. Цей список постійно оновлюється.

You can access the list with the following link:
Отримати список можна за таким посиланням:

Current programmes to support scholars at risk – List of institutional contacts (197 KB)